Psykologi leder vägen

Parametra är ett psykologföretag som vänder sig till privatpersoner, företag och offentlig sektor.

Vi erbjuder neuropsykologiska utredningar, kognitiv beteendeterapi, insatser för skola och organisationer, samt handledning och föreläsningar. 

Adress  Ågatan 30, 374 38 Karlshamn

Röstbrevlåda 0454-153 00

Tala in namn och telefonnummer så återkommer vi!

 

Om oss

Parametra gick tidigare under namnet Sjöström Psykologi med mottagning i Strängnäs, Sörmland. Sedan hösten 2019 finns vi i Blekinge. Parametra består av ett team psykologer med olika erfarenheter. Grundare är Andrea Sjöström, leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT-inriktning.

Tjänster

Organisation

När en organisation ska effektiviseras får strategier, värderingsarbete och processförändringar inte alltid önskat genomslag. Vi använder oss av OBM; Organizational Behavior Mangement; som bygger på beteendeanalys. I korthet hjälper vi Er att ta fram enkla, tydliga mål som anpassas efter situationen, där ledarna blir förebilder som påverkar beteenden och ger trygga och motiverade medarbetare som samspelar. Vid utmaningar med kompetensförsörjning, så kan vi finslipa Er rekryteringsprocess. Vi erbjuder ledarskapsutveckling och chefshandledning. Sjukskrivna medarbetare kan vi hjälpa med rehabiliterande samtal. 

Skola

Vi hjälper skolor med psykologtjänster som basutredningar, personalhandledning, observationer, deltagande i EHT, elevsamtal, föreläsningar, krishantering. I basutredning intervjuas personal och vårdnadshavare, som får fylla i relevanta skattningsformulär. Eleven genomför begåvningstest och svarar på skattningsformulär kring emotionell och social problematik. Återgivning sker efter 1-3 veckor. Skriftligt utlåtande ca 4-6 sidor inkl. en helsida pedagogiska rekommendationer. Remiss kan skrivas till exempelvis BUP eller Habilitering.

Handledning

Vi skräddarsyr ärendehandledning och processhandledning till personal inom t exvuxenpsykiatri, BUP, habilitering, socialtjänst, HVB och LSS. Handledning kring neuropsykologiska utredningar.

Föreläsning

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper i föreläsningar. Vi utformar föreläsningar efter önskemål inom psykologi; t ex bipolär sjukdom, stress, ADHD, ångest, psykiatrisk diagnostik etc. Vi är återkommande gästföreläsare på psykologprogram och psykoterapeutprogram på universitet.

Utredning och KBT

Beskrivs närmare på egna sidor här på hemsidan.

 
© Copyright Parametra AB